Ledenadministratie - KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud

Ledenadministratie

Vereniging
Ledenadministratie
Informatie voor leden van de Kleindiersportvereniging Broek in Waterland e.o:

Voor vragen:
Truus Vriend-Hinke
Westerweg 24
1447 AB Purmerend
Tel: 0299-640659
Email: p.vriend@telfort.nl 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Afmelden voor 15 november.
Mocht U lid van onze vereniging willen worden dan sturen wij U een inschrijvingsformulier en eventueel een incassoformulier toe.
Contributie
De contributie van de vereniging is voor:
Seniorleden  €. 15,00 
Jeugdleden t/m 16 jaar €. 5,00 
Donateurs €. 6,00 of een vrijblijvende donatie.
Mocht men geen gebruik maken van de incasso dan wordt het bedrag met € 2,50 verhoogd.

De contributie betalen via banknr. NL34RABO0310755530 tnv Kleindiersportver. Broek in Waterland
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud