Historie - KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud

Historie

Vereniging
Historie
Overzicht 75 jaar van Pluimveevereniging tot Kleindiersportvereniging
”Broek in Waterland & Omstreken”.

Drie heren uit dit dorp vonden dat er te veel mensen ergens anders heen gingen om werkgelegenheid te zoeken en zij vonden dat d.m.v het oprichten van een vereniging deze kon bevorderen dat als meer mensen nut pluimvee gingen houden op een commerciële basis dit kon leiden tot meer welstand en minder leegloop onder de werkende bevolking.
Er werd iemand van de pluimvee voorlichting uitgenodigd en deze meneer legde uit dat hygiëne een zeer belangrijke factor was en zo ook de toepassing van electrisch licht in de hokken om de dag te verlengen en zo de eierproductie te verhogen. Overzicht 75 jaar van Pluimveevereniging tot Kleindiersportvereniging ”Broek in Waterland & Omstreken”.

Eer deze man weer op de tram terug naar huis stapte, waren er 37 mensen die vonden dat deze wijze heren (Peereboom, de Gier en Geijtenbeek) gesteund moesten worden en de oprichting van de pluimvee vereniging was een feit.
Dat zelfde najaar werd ook al een Landelijke tentoonstelling georganiseerd in zaal Concordia. Een tentoonstellingscommissie werd gevormd uit de heren Sanders, Dekker, de Vries, van Velzen en Pels en 142 kooien werden aangekocht.
De ingezonden dieren op deze eerste TT waren 42 bedrijfspluimvee; 4 bedrijfseenden;
en 7 kapoenen.

Bij de afd. Sportpluimvee 56 inzendingen opgedeeld in de volgende rassen: Hollandse Witkuiven; Barnevelders; Welsummers; Leghorns; Miorca’s; Wijandottes; Rhode Island Reds; Orpingtons; Plymouth Rocks en Sussex.
Trio’s krielhoenders 2x Hollandse kriel en 1x Java kriel. Parelhoenders 2x.
Ook watervogels (voor de afd. sport) Witte Loopeenden en Khaki Campbells.
Ook konijnen: Vlaamse Reuzen in konijngrijs, wit en blauw. Ook gekruist witbont.
Lotharingers 9X; Hollandse konijnen, Brandneuzen en Thuringerwoud konijnen.
De afd. eieren bestond uit een collectie van 16 stuks. Ter opluistering een Kapoen met kuikens en 3 paar sierduiven.
Totaal 165 inzendingen van 65 inzenders.

In 1928 ook nog een Landelijke TT en in 1929 werd overgegaan op een Provinciale tentoonstelling ook weer medio december.
In 1927 werd de heer Heybloem secretaris tot en met 1935. Peereboom trad in 1940 af als voorzitter en D. de Graaf volgde hem op. Doordat de oorlogsperiode was aangebroken, moest de club verder zonder de Graaf. D. Ubbels volgde hem op in 1944. Vanaf 1942 was elke vereniging verplicht zich in te laten schrijven bij de Raad van Beheer. Dat betekende tatoueren en ringen van dieren. In 1944 kwam de eerste fokkerskaart. Het werd Federatie Kleindierteelt in 1972. In 1946 werd ook het tentoonstellingsgebeuren weer gestart. TT 1946 ; 95 konijnen en 40 stuks pluimvee. Ook werden de excursies weer nieuw leven in geblazen en moest er soms met 2 volle bussen gereisd worden. Dat ‘uitje’ met de Pluimvee, was ‘je van het’, daar moest je bij zijn, want het was niet alleen interessant; het was ook bar gezellig. Zo werd er menig heerlijke koffietafel genuttigd op kosten van een fabriek of instelling die zich verheugen mocht in onze belangstelling.

Dan wordt Heybloem er niet jonger op en ook Piet Roos moet het wat kalmer aan gaan doen. Zo komt na een ‘warrige Warring periode’, Gerrit Hoetmer als secretaris in het bestuur.

Er was nog steeds tentoonstelling in Cafe Concordia en ook de nieuwe kastelein had vreugde in de kleindierhobby. Dit tot en met 1968. Toen kon het echt niet langer. Te klein; te veel stof; te veel. Twee jaar is er vertoefd in een schuur bij de Fam. Riemersma aan de Molengouw. Daarna werd er naar een ander onderkomen gezocht. Klaas Buurs bleek redding te brengen. Hij bouwde een bedrijfspand aan de Hellingweg en stelde de garage hiervan half december een week ter beschikking van onze club. Wel nog koud, maar knus aangekleed en sfeervol verlicht, kwam met de verwarming van de inwendige mens de gezelligheid weer terug. Menig jaar hebben we daar tot heel laat in de nacht zitten ‘wachten’ op de zoons van Buurs, die met hun vrachtwagens laat thuis kwamen. De reclame Kameel (van een sigarettenmerk) speelde daarin ook een belangrijke rol. Om warm te blijven werd het een en ander genuttigd, hetgeen weer leidde tot bv. het ‘melken’ van de kameel. Van 1971 t/m 1993 bij de familie Buurs zeer knusse tentoonstellingen gevierd.

De afd vogels van Broek in Waterland (B22) werd opgericht in 1971, maar in 1973 integreerden zijn in de totale vereniging. Toen werden naamswijziging en statutenherzieningen aangepast. De Kleindiersportvereniging “Broek in Waterland & Omstreken” werd een feit. Gerrit Hoetmer was zwaar diabetes patiënt en kon op een gegeven moment door ziekenhuis opnames ed. het secretariaat niet meer voeren. Toen was Finus Slagt maar liefst Voorzitter en secretaris/penningmeester te gelijk. Dat werd toch al te gek. Toen kwam Maja Schoon-Klok in beeld. Zij verzorgde al reeds het vraagprogramma en de catalogus en dat zag er goed uit. Typen en stencillen, dat moet je kunnen en waarempel vanaf 1976 verzorgt zij de administratie. Het clubblad werd weer leven in geblazen; we gingen weer op stap met de club en de ledenaanwas groeide. Zo ook het aantal ingeschreven dieren. In 1982 puilde Buurs uit en hadden we 283 dieren in de kooien. De vogels niet meegeteld.. Dat we in 1991 251 dieren mochten verwelkomen, doet ons weer denken aan een opgaande lijn.
Bestuur - Kleindiersportvereniging
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud