Jaarvergadering - KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud

Jaarvergadering

Activiteiten
Jaarvergadering 2019
Ledenvergadering dinsdag 2 april
Dinsdag 2 april werd de ledenvergadering van onze kleindier vereniging gehouden in de Draai te Broek in Waterland.

Er was een aardige opkomst en onder het genot van een bak koffie/thee met koek  werden achtereenvolgens de ingekomen stukken medegedeeld, het jaarverslag werd voorgelezen, het financieel overzicht besproken, verslag van de kascommissie gedaan en benoeming nieuwe kascommissie.

Daarna was er de bestuursverkiezing waarbij het bestuur ongewijzigd is gebleven. Alleen bij de tentoonstellingscommissie is Henk terug getreden en Bas Schreuder is voor hem in de plaats gekomen. Vervolgens kwamen nog een aantal onderwerpen aan bod, waaronder het enten van de konijnen tegen RHD1 en 2. De afgelopen tentoonstelling werd nabesproken en het bestuur kreeg zelfs complimenten.
Fijn om te horen.
 
Ook werd de komende tentoonstelling besproken, want het kan altijd nog beter.

Daarna als klap op de vuurpijl nam de voorzitter het woord en wendde zich tot Jan Zoekende en Gerrit Meppen. Dit was voor beide mannen volkomen onverwacht en des te leuker was de verrassing dat ze beide tot erelid werden benoemd.

Jan en Gerrit werden bedankt voor hun jarenlange en grote inzet en we hopen natuurlijk dat ze dit nog lang kunnen en gaan doen. Ze kregen allebei een bos bloemen, een oorkonde en een mand met lekkere hapjes en drankjes uitgereikt.

Na de rondvraag waar velen gebruik van maakten om vooral de twee nieuwe ereleden te feliciteren,  sloot de voorzitter deze vruchtbare vergadering.

Namens het bestuur,
Anita
Secretariaat

 
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud