Ere-leden - KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud

Ere-leden

Vereniging
ERELEDEN
Dhr. Ruud van Zaanen, Broek in Waterland
Dhr. Jan Roos, Broek in Waterland
Mevr. Maja Schoon-Klok, Broek in Waterland
Dhr. Arian Slagt Lzn, Broek in Waterland
Dhr. Gerrit Meppen, Ransdorp
Dhr. Jan Zoekende, Monnickendam


GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND
Kleindiersportvereniging - Broek in Waterland

Mevrouw M. Schoon-Klok te Broek in Waterland
Mevrouw Schoon is sinds 1969 actief als vrijwilliger. Zij heeft zich bezig gehouden met 
de volgende activiteiten:

1969 –1974: redacteur clubblad voetbalvereniging SDOB

1970 –heden: bestuurslid Kleindiersport Vereniging Broek in Waterland en Omstreken.

Zij is gestart met het vervaardigen van de catalogus voor de kleindiersport tentoonstelling,
een taak die zij tot heden nog steeds uitvoert. Zes jaar later is zij toegetreden tot het bestuur van KDS; zij heeft de functie van secretaris vervuld tot 2014. Tevens verzorgt zij al 40 jaar het clubblad van de vereniging. Naast haar werkzaamheden als secretaris heeft mevrouw Schoon - Klok sinds 2002 ook de functie van penningmeester op zich genomen. Om de vereniging digitaal verder op weg te helpen heeft zij hiertoe een computercursus gevolgd, waardoor zij toen 10 jaar in staat was om de website van de vereniging te onderhouden. Haar verdere activiteiten voor de vereniging bestaan uit het onderhouden van contacten met het rayonbestuur waarvan ze ook al jaren secretaris is; het verzorgen van de jaarlijkse loterij, inclusief het regelen van ponsors 
en donateurs èn het organiseren van keurmeesters om de dieren te keuren tijdens de diverse tentoonstellingen.

1974 –1979: lid oudercommissie basisschool De Havenrakkers

1979 - 1986: redacteur orgaan De Broeker Gemeenschap
Mevrouw Schoon - Klok is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje - Nassau.
Monnickendam, 26 april 2017
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud