KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleindiersportvereniging Broek in Waterland &  Omstreken.
Onze vereniging bevordert het fokken en tentoonstellen van konijnen, cavia's, hoenders, volièrevogels, sierduiven, sier-en watervogels. De vereniging bestaat uit ongeveer 95 leden, woonachtig in de gemeente Waterland en naaste omgeving. Door lid te worden kunt u meedoen aan tentoonstellingen. Deze vinden in de wintermaanden plaats over het gehele land. Natuurlijk zijn hier wel diverse voorwaarden aan verbonden maar wij willen u graag informeren over onze mooie hobby. Bijzonder welkom zijn jeugdleden vanaf 6 jaar.
 • Agenda

 • 21 augustus 2021
    Enten van de hoenders. We komen langs bij de leden die zich hebben opgegeven

 • 27 augustus 2021
    Jaarlijkse jongdierenkeuring bij de fam. Roeleveld, Middenweg Broekermeer 59, 1027 GB Amsterdam.

 • 19 oktober 2021
   Jaarlijkse ledenvergadering in de Draai te Broek in Waterland

 • 10 t/m 12 december 2021
   TENTOONSTELLING in de gymzaal van de "Havenrakkers" te Broek in Waterland

 • Wat is geweest
 • 29 juli 2021
 • Enten van de konijnen.
   Ca. 60 konijnen zijn er door Peter Witte van de DAP te Monnickendam geënt.
   De leden kwamen met hun konijnen naar Edam en Marken.

       JONGDIERENKEURING KONIJNEN EN HOENDERS
 
Vrijdag 27 augustus 2021 wordt de jaarlijkse jongdierenkeuring gehouden.
 
Net zoals voorgaande jaren is dit voor konijnen en hoenders.
 
Keurmeester G. de Gooijer zal de konijnen keuren en L. van Wetering neemt de kippen voor zijn rekening.
Het maximaal aantal dieren is 4 (meer in overleg).
 
En let op: alleen geënte dieren zijn toegestaan.

Vanaf 17.00u zijn jullie welkom, waarna de dieren gekeurd gaan worden.

Helaas kan de barbecue dit jaar niet doorgaan daar onze voorzitter Sjaak wacht op een oproep voor een galblaas operatie. En zonder Sjaak geen BBQ!
 
Maar voor eten en drinken zal natuurlijk wel gezorgd worden. Wat, is nog even een verrassing. Maar de gerookte visjes van Jan zullen niet ontbreken.
 
Er zijn dit jaar geen kosten aan verbonden.

Ook leden zonder konijnen en hoenders zijn welkom!

De keuring vindt plaats bij de fam. Roeleveld, Middenweg Broekermeer 59,
1027 GB Amsterdam.

AANMELDEN:
 
Aantal konijnen of kippen:   ……………………..
Aantal personen             ……………………..
Naam en telefoonnr.:        ……………………..
 
Graag opgeven voor 17 augustus a.s.
 
Het mag per e-mail ra.roeleveld@hetnet.nl of telefonisch 020-4033754
(06-17305380)
 
Tot vrijdag 27 augustus!
 
Namens het bestuur en TT,
 
Anita

TENTOONSTELLING 2020 AFGELAST

NIEUWSBRIEF   OKTOBER 2020


 
 
 
Deze nieuwsbrief ontvangt u i.p.v. “het Nieuws” wat eigenlijk in november zou uit komen.
Vanwege het niet doorgaan van verschillende activiteiten is er weinig tot geen kopij,
vandaar dat er besloten is tot een nieuwsbrief.
 
 
Zoals u ongetwijfeld weet houdt de corona ons nog steeds zeer heftig bezig.
 
Omdat wij ons ook aan de richtlijnen van het RIVM moeten en willen houden is de ledenvergadering
die in maart gehouden zou worden en verplaatst naar omstreeks deze tijd, weer verplaatst naar volgend jaar.
We hebben nog geen datum vastgesteld maar zodra het enigszins mogelijk is wordt
de ledenvergadering rond februari/maart 2021 gehouden.
Hier krijgt u uiteraard dan bericht van.
 
 
In de zomer is wel het enten van de konijnen tegen RHD2 doorgegaan, evenals
het enten van de hoenders. Dit is allemaal met inachtneming van de regels prima verlopen.
 
 
De jongdierendag kon in augustus tot onze spijt geen doorgang vinden daar tot 1 september
activiteiten van de KLN verboden waren.  
 
Ook de tentoonstelling die gepland staat in december kan niet doorgaan.
Dit geldt dan vervolgens meteen voor de prijzen/bingo avond eind januari 2021 alsmede
de verkoop van de lotenboekjes. We komen dus niet langs om lootjes te verkopen!
 
Het is ontzettend jammer maar we hopen en rekenen op betere tijden.
 
 
Wij wensen u veel gezondheid en zien u graag volgend jaar op een van de
activiteiten van de kleindiervereniging!
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Namens Bestuur en TT,
 
 
Anita Roeleveld,
 
Secretaris
 
 
 
 
 
          De vereniging wordt gesponsord  door de volgende bedrijven
 
 
Autocrew Monnickendam, Z. van der Lingen, Fa. C. Lodder, OBM verzekeringen,
 
Steenbeek vleesverwerking, Waterland instal.Techniek, Witte Swaen Pannekoekhuis
 
Rob de Baat Fysiotherapeut, P. van Beers Diervoeders, de Drie noten, Grutter Bakker, Huiberts Aannemingsbedrijf,
Jesse Groenten, Eefje Hairstyling, van Vlierden Caravans,.
 
de Jong en Tump Verz.,  Fa.C. Pels, Dierenartsenpraktijk Monnickendam
 
J. van Lingen Autoschade, Ploeger Warenhuis, Rob de Snackbar, Smit SCS
 
Spronk slagerij, M. de Wit, Tandtech. Marjolein Kruse. Het Schoolhuis, Broekerhuis
 
M.A. Greve Aannemer , Waterlandse tandartsen, Dierenkliniek Broek, Burger en Zn
Nieuwsbrief dd 23-07-2020
Het is alweer een tijd geleden dat u wat gehoord heeft van de club.

 
Dit heeft dan ook te maken met het corona virus wat zich medio maart ernstig openbaarde en ons nog steeds in zijn greep houdt. Het is een hele rare, onzekere tijd en hopelijk komt er snel een vaccin.
Vanwege deze toestand hebben we de ledenvergadering van eind maart moeten annuleren.
Als alles meezit en de richtlijnen van het RIVM het toelaten, houden we de ledenvergadering nu begin oktober. Hier krijgt u t.z.t. bericht van.
Het enten van de konijnen tegen RHD2 gaat gewoon door. Dit vindt plaats op dinsdag 28 juli a.s.
De dierenarts zal dan een kleine 80 konijnen enten op twee verschillende locaties.
Ook het enten van de hoenders vindt, tot nu toe, doorgang. Dit staat gepland op zaterdag 15 augustus a.s..
Hiervoor rijden we met de dierenarts Waterland in de rondte om de hoenders van een enting te voorzien.
Vervolgens gaat de jongdierendag dit jaar niet door. Helaas. Deze stond vast op 21 augustus a.s.
maar doordat de KLN tot 1 september a.s. geen activiteiten toestaat, moeten we dit samenzijn annuleren.
Erg jammer, daar het altijd een hele gezellige middag/avond is.
Hopelijk volgend jaar weer!
Optimistisch als we zijn, gaan we ervan uit dat de tentoonstelling wel door kan gaan.
 
We zijn al met de nodige voorbereidingen aan de gang.
 
Mocht het toch geen doorgang kunnen vinden, dan  wordt u uiteraard op de hoogte gesteld.
 
 
Tot slot, doe kalm aan, blijf rustig en bovenal blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
 
 
Namens bestuur en TT,
 
 
Anita Roeleveld
Clubblad
Klik hier om het clubblad van februari 2020 te downloaden.
 • Agenda
Zodra er iets georganiseerd wordt maken we dit bekend.
Wat is geweest
 • BINGOAVOND EN PRIJSUITREIKING
Vrijdagavond 31 januari 2020 is in het Dorpshuis in Zuiderwoude een gezellige avond geweest.
Niet alleen de prijzen van de tentoonstelling van december 2019 zijn uitgereikt, ook is de trekking van de grote verloting gehouden. De prijzen zijn bij de winnaars thuis bezorgd.
Er waren 5 rondjes bingo en iedereen ging tevreden naar huis ( voor een verslag zie het clubblad).

TENTOONSTELLING 2019
Vrijdagavond 13 december 2019 om 20.00 uur is de opening van de Kleindiertentoonstelling 2019
Zaterdag 14 december is de showdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Onze Vereniging: Kleindiersportvereniging
De vereniging is in 1926 opgericht als doel de mensen aan te moedigen om dieren te houden. Dit was in die tijd nodig om de welstand te bevorderen. Tot en met 1993 waren de tentoonstellingen bij verschillende locaties in Broek in Waterland en vanaf die tijd zijn de tentoonstellingen in de gymzaal aan het Nieuwland te Broek in Waterland. Kleindiersporvereniging of te wel KDS organiseert ieder jaar in augustus een jongdierendag en in de derde week van december een tentoonstelling.

Hoofdsponsors
Broek in Waterland & Omstreken
broek in waterland
dieren gans
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud