KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleindiersportvereniging Broek in Waterland &  Omstreken.
Onze vereniging bevordert het fokken en tentoonstellen van konijnen, cavia's, hoenders, volièrevogels, sierduiven, sier-en watervogels. De vereniging bestaat uit ongeveer 95 leden, woonachtig in de gemeente Waterland en naaste omgeving. Door lid te worden kunt u meedoen aan tentoonstellingen. Deze vinden in de wintermaanden plaats over het gehele land. Natuurlijk zijn hier wel diverse voorwaarden aan verbonden maar wij willen u graag informeren over onze mooie hobby. Bijzonder welkom zijn jeugdleden vanaf 6 jaar.
Klik hier om het clubblad van november 2021 te downloaden.
Tentoonstelling 2021 gaat niet door
Het bestuur van KDS Broek in Waterland heeft besloten om de TENTOONSTELLING VAN 2021 af te lasten.
Vanwege de corona maatregelen en de vogelgriep kan de tentoonstelling dd 10-11-12 december 2021 niet doorgaan.
Agenda
AFGELAST
  • TENTOONSTELLING 2021
    Vrijdagavond 10 december 2021 om 20.00 uur is de opening van de 89ste Kleindier tentoonstelling 2021
     in de gymzaal, Nieuwland 32, Broek in Waterland.
    Zaterdag 11 december is de showdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
    Zondag 12 december is de showdag van 10.00 uurtot 16.00 uur.
AFGELAST
  • FEESTELIJKE PRIJZENAVOND OP VRIJDAG  28 JANUARI 2022
    Aanvang 20.00 uur
    Plaats: Dorpshuis Zuiderwoude
            Dorpsstraat 39
            1153 PD Zuiderwoude

  • JAARVERGADERING DINSDAG 29 MAART 2022
    Aanvang 20.00 uur
    Plaats: Boerenkamer Leeuwendaal
                Oosterweg E 16
                1481 AN Purmer
Wat is geweest
LEDENVERGADERING DINSDAG 19 OKTOBER 2021
Eindelijk kon er dan weer eens een ledenvergadering worden gehouden.
Door de corona kon deze steeds niet doorgaan, de laatste keer was in april 2019.
We hadden de Draai in Broek weer tot vergaderlocatie gekozen en rond half acht druppelden de (bestuurs) leden binnen. Er waren wat afmeldingen door vakantie en ziekte maar de opkomst viel mee. We hielden nog wel de afstand in acht en konden ruim zitten. Na de koffie met gevulde koek opende de voorzitter Sjaak, klokslag acht uur de vergadering. Na de notulen, ingekomen stukken en mededelingen werd het jaarverslag van 2019 en 2020 voorgelezen door de secretaris. Hierna deelde de penningmeester het financieel overzicht uit, ook over de afgelopen twee jaar en gaf uitleg. Bij de bestuursverkiezing stelde iedereen die herkiesbaar was zich herkiesbaar behalve Sjaak onze voorzitter. Dus…we moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter. De tentoonstellingscommissie blijft uit dezelfde personen bestaan en voor de tentoonstelling in december waren er al diverse suggesties. We gaan ermee aan het werk!
Onze Vereniging: Kleindiersportvereniging
De vereniging is in 1926 opgericht als doel de mensen aan te moedigen om dieren te houden. Dit was in die tijd nodig om de welstand te bevorderen. Tot en met 1993 waren de tentoonstellingen bij verschillende locaties in Broek in Waterland en vanaf die tijd zijn de tentoonstellingen in de gymzaal aan het Nieuwland te Broek in Waterland. Kleindiersporvereniging of te wel KDS organiseert ieder jaar in augustus een jongdierendag en in de derde week van december een tentoonstelling.
Hoofdsponsors
De vereniging wordt gesponsord door de volgende bedrijven

Autocrew Monnickendam, Z. van der Lingen, Fa. C. Lodder, OBM verzekeringen,
Steenbeek vleesverwerking, Waterland instal.Techniek, Witte Swaen Pannekoekhuis
Rob de Baat Fysiotherapeut, P. van Beers Diervoeders, de Drie noten, Grutter Bakker, Huiberts Aannemingsbedrijf,
Eefje Hairstyling, van Vlierden Caravans,.
de Jong en Tump Verz.,  Fa.C. Pels, Dierenartsenpraktijk Monnickendam
Ploeger Warenhuis, Rob de Snackbar, Smit SCS
Spronk slagerij, M. de Wit, Tandtech. Marjolein Kruse. Het Schoolhuis, Broekerhuis
M.A. Greve Aannemer, Waterlandse tandartsen, Dierenkliniek Broek, Burger en Zn
Broek in Waterland &  Omstreken
broek in waterland
dieren gans
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud