KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleindiersportvereniging Broek in Waterland &  Omstreken.
Onze vereniging bevordert het fokken en tentoonstellen van konijnen, cavia's, hoenders, volièrevogels, sierduiven, sier-en watervogels. De vereniging bestaat uit ongeveer 95 leden, woonachtig in de gemeente Waterland en naaste omgeving. Door lid te worden kunt u meedoen aan tentoonstellingen. Deze vinden in de wintermaanden plaats over het gehele land. Natuurlijk zijn hier wel diverse voorwaarden aan verbonden maar wij willen u graag informeren over onze mooie hobby. Bijzonder welkom zijn jeugdleden vanaf 6 jaar.
Clubblad
Klik hier om het clubblad van november 2019 te downloaden.
  • Agenda
Voor alle belangrijke datum over onze vereninging kunt u terecht op de webpagina met titel: agenda.

  • FEESTELIJKE PRIJZENAVOND OP VRIJDAG  31 JANUARI 2020
Plaats:   Dorpshuis Zuiderwoude
             Dorpsstraat 39
             1153 PD Zuiderwoude
                                       
  • JAARVERGADERING 2019 OP DINSDAG 31 MAART 2020.
   Plaats     De Draai
   Broek in Waterland
Wat is geweest
  • TENTOONSTELLING 2019
 Vrijdagavond 13 december 2019 om 20.00 uur is de opening van de Kleindiertentoonstelling 2019
 Zaterdag 14 december is de showdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
  • 23 augustus 2019. Jongdierkeuring en BBQ voor alle leden.
  • 27 juli zijn we bij diverse leden geweest om de kippen te enten. In totaal zijn er 278 kippen en ganzen geënt.

Ereleden
Tijdens de jaarvergadering van 2 april 2019 zijn 2 bestuursleden door voorzitter Sjaak Mes in het zonnetje gezet.
De vereniging wil Gerrit Meppen en Jan Zoekende bedanken voor al het werk wat jullie al die jaren hebben gedaan.         
Op de verenigingsmap bij ereleden zijn de oorkonde's en foto's geplaatst.

Onze Vereniging: Kleindiersportvereniging
De vereniging is in 1926 opgericht als doel de mensen aan te moedigen om dieren te houden. Dit was in die tijd nodig om de welstand te bevorderen. Tot en met 1993 waren de tentoonstellingen bij verschillende locaties in Broek in Waterland en vanaf die tijd zijn de tentoonstellingen in de gymzaal aan het Nieuwland te Broek in Waterland. Kleindiersporvereniging of te wel KDS organiseert ieder jaar in augustus een jongdierendag en in de derde week van december een tentoonstelling.

Hoofdsponsors
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud