KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleindiersportvereniging Broek in Waterland &  Omstreken.
Onze vereniging bevordert het fokken en tentoonstellen van konijnen, cavia's, hoenders, volièrevogels, sierduiven, sier-en watervogels. De vereniging bestaat uit ongeveer 95 leden, woonachtig in de gemeente Waterland en naaste omgeving. Door lid te worden kunt u meedoen aan tentoonstellingen. Deze vinden in de wintermaanden plaats over het gehele land. Natuurlijk zijn hier wel diverse voorwaarden aan verbonden maar wij willen u graag informeren over onze mooie hobby. Bijzonder welkom zijn jeugdleden vanaf 6 jaar.
Vergadering afgelast door coronavirus

Beste (bestuurs) leden,
 
 
Door het corona virus gaat de jaarvergadering van de kleindiervereniging van Broek in Waterland op dinsdag 31 maart niet door.
Het is jammer dat dit moet maar ook wij volgen de instructies van het RIVM op.
De jaarvergadering zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.
U krijgt bericht wanneer deze zal gaan plaatsvinden d.m.v. een nieuwe uitnodiging.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Anita Roeleveld, secretaris
Clubblad
Klik hier om het clubblad van februari 2020 te downloaden.
  • Agenda
Voor alle belangrijke datum over onze vereninging kunt u terecht op de webpagina met titel: agenda.
  • Jaarvergadering
   Dinsdag 31 maart 2020
   Plaats: De Draai
   Broek in Waterland.

  • BBQ en Jongdierkeuring
    Vrijdag 21 augustus 2020
   Plaats: Fam Roeleveld
   Middenweg Broekermeer 59, Amsterdam

  • Tentoonstelling 2020
   Vrijdagavond 18 december om 20.00 uur is de opening
   Zaterdag 19 december is de showdag van 10.00 tot 18.00 uur
   Zondag 20 december is de showdag van 10.00 tot 16.00 uur
Wat is geweest
  • BINGOAVOND EN PRIJSUITREIKING
Vrijdagavond 31 januari 2020 is in het Dorpshuis in Zuiderwoude een gezellige avond geweest.
Niet alleen de prijzen van de tentoonstelling van december 2019 zijn uitgereikt, ook is de trekking van de grote verloting gehouden. De prijzen zijn bij de winnaars thuis bezorgd.
Er waren 5 rondjes bingo en iedereen ging tevreden naar huis ( voor een verslag zie het clubblad).

TENTOONSTELLING 2019
Vrijdagavond 13 december 2019 om 20.00 uur is de opening van de Kleindiertentoonstelling 2019
Zaterdag 14 december is de showdag van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Onze Vereniging: Kleindiersportvereniging
De vereniging is in 1926 opgericht als doel de mensen aan te moedigen om dieren te houden. Dit was in die tijd nodig om de welstand te bevorderen. Tot en met 1993 waren de tentoonstellingen bij verschillende locaties in Broek in Waterland en vanaf die tijd zijn de tentoonstellingen in de gymzaal aan het Nieuwland te Broek in Waterland. Kleindiersporvereniging of te wel KDS organiseert ieder jaar in augustus een jongdierendag en in de derde week van december een tentoonstelling.

Hoofdsponsors
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud