KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Broek in Waterland e.o.
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleindiersportvereniging Broek in Waterland &  Omstreken.
Onze vereniging bevordert het fokken en tentoonstellen van konijnen, cavia's, hoenders, volièrevogels, sierduiven, sier-en watervogels. De vereniging bestaat uit ongeveer 95 leden, woonachtig in de gemeente Waterland en naaste omgeving. Door lid te worden kunt u meedoen aan tentoonstellingen. Deze vinden in de wintermaanden plaats over het gehele land. Natuurlijk zijn hier wel diverse voorwaarden aan verbonden maar wij willen u graag informeren over onze mooie hobby. Bijzonder welkom zijn jeugdleden vanaf 6 jaar.
Klik hier om het clubblad van november 2021 te downloaden.

NIEUWSBRIEF                                           
 
 
APRIL 2022
 
 
Begin maart is er vanuit de KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland) een vergadering geweest over de vogelgriep en tentoonstellingen.
 
De vogelgriep is een ernstig probleem aan het worden en zal wrs ook niet snel meer verdwijnen. Hierdoor is het eind van een  jaar niet meer mogelijk om de kippen, eenden e.d. tentoon te stellen. De vogelgriep begint zo ongeveer eind oktober en duurt zeker tot eind maart.
 
Het KLN bestuur heeft dan ook het dringende advies gegeven om voor half oktober een tentoonstelling te houden.
 
 
Als bestuur hebben wij besloten om de tentoonstelling op te splitsen in kippen en konijnen. Op 1 oktober is er een keurmeester bereid gevonden om deze dag de kippen te komen keuren. Vanwege het geringe aantal dieren wordt deze keuring niet zoals gebruikelijk in de gymzaal van Broek in Waterland gehouden maar bij de fam. Roeleveld in de Broekermeer.
 
 
De konijnen keuring en wrs ook de vogels zullen wel op vrijdag 9 december gekeurd worden. Deze vindt ook plaats op een andere locatie, bij de fam. Vriend in de Purmer.
 
 
De uitnodigingen voor beide dagen volgen t.z.t.
 
 
Voor alvast in de agenda:
 
26 augustus     -   Jongdierendag
 
21 september   -   Ledenvergadering
 
1 oktober         -    Hoender keuring
 
9 december     -    Konijnen/cavia/vogel keuring
 
 
Tenslotte nog even dit:
 
De contributie wordt eind april via uw bankrekening geïnd. Heeft u geen automatische incasso, dan ontvangt u in april de factuur.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
namens het bestuur,
 
Anita Roeleveld
Agenda

  • ENTEN HOENDERS  ZATERDAG 13 AUGUSTUS 2022
   
  • JONGDIERKEURING VRIJDAGAVOND 26 AUGUSTUS 2022
    Aanvang 17.00 uur
    Plaats: Fam. Roeleveld
               Middenweg-Broekermeer 59
               1027 GB Amsterdam

  • JAARVERGADERING WOENSDAG 21 SEPTEMBER 2022
    Aanvang 20.00 uur
    Plaats: Boerenkamer Leeuwendaal
                Oosterweg E 16
                1481 AN Purmer

  • TENTOONSTELLING HOENDERS ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
    Plaats: Fam Roeleveld
              Middenweg-Broekermeer 59
              1027 GB Amsterdam

  • TENTOONSTELLING KONIJNEN, CAVIA'S EN VOLIÉREVOGELS  VRIJDAG 9 DECEMBER 2022
     Plaats: Fam. P. Vriend
                Westerweg 24
                1447 AB Purmerend
                 
Wat is geweest
LEDENVERGADERING DINSDAG 19 OKTOBER 2021
Eindelijk kon er dan weer eens een ledenvergadering worden gehouden.
Door de corona kon deze steeds niet doorgaan, de laatste keer was in april 2019.
We hadden de Draai in Broek weer tot vergaderlocatie gekozen en rond half acht druppelden de (bestuurs) leden binnen. Er waren wat afmeldingen door vakantie en ziekte maar de opkomst viel mee. We hielden nog wel de afstand in acht en konden ruim zitten. Na de koffie met gevulde koek opende de voorzitter Sjaak, klokslag acht uur de vergadering. Na de notulen, ingekomen stukken en mededelingen werd het jaarverslag van 2019 en 2020 voorgelezen door de secretaris. Hierna deelde de penningmeester het financieel overzicht uit, ook over de afgelopen twee jaar en gaf uitleg. Bij de bestuursverkiezing stelde iedereen die herkiesbaar was zich herkiesbaar behalve Sjaak onze voorzitter. Dus…we moeten op zoek naar een nieuwe voorzitter. De tentoonstellingscommissie blijft uit dezelfde personen bestaan en voor de tentoonstelling in december waren er al diverse suggesties. We gaan ermee aan het werk!
Onze Vereniging: Kleindiersportvereniging
De vereniging is in 1926 opgericht als doel de mensen aan te moedigen om dieren te houden. Dit was in die tijd nodig om de welstand te bevorderen. Tot en met 1993 waren de tentoonstellingen bij verschillende locaties in Broek in Waterland en vanaf die tijd zijn de tentoonstellingen in de gymzaal aan het Nieuwland te Broek in Waterland. Kleindiersporvereniging of te wel KDS organiseert ieder jaar in augustus een jongdierendag en in de derde week van december een tentoonstelling.
Hoofdsponsors
De vereniging wordt gesponsord door de volgende bedrijven

Autocrew Monnickendam,  Fa. C. Lodder, OBM verzekeringen,
Steenbeek vleesverwerking, Waterland instal.Techniek, Witte Swaen Pannekoekhuis
Rob de Baat Fysiotherapeut, P. van Beers Diervoeders, de Drie noten, Grutter Bakker, Huiberts Aannemingsbedrijf,
Eefje Hairstyling, van Vlierden Caravans,.
de Jong en Tump Verz.,  Fa.C. Pels, Dierenartsenpraktijk Monnickendam
Ploeger Warenhuis, Rob de Snackbar, Smit SCS
Spronk slagerij, M. de Wit, Tandtech. Marjolein Kruse. Het Schoolhuis, Broekerhuis
M.A. Greve Aannemer, Waterlandse tandartsen, Dierenkliniek Broek, Burger en Zn
Broek in Waterland &  Omstreken
broek in waterland
dieren gans
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud