Jaarvergadering 2-4-2019 - KDS Broek in Waterland - Broek in Waterland

Broek in Waterland e.o.
www.kds-broekinwaterland.nl
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Kleindiersport Vereniging
Ga naar de inhoud

                                                                                Broekermeer, maart 2019
 
 
Secretariaat
 
Anita Roeleveld
 
Middenweg Broekermeer 59
 
1027 GB Amsterdam
 
e-mail: ra.roeleveld@hetnet.nl

 
 
 
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een ledenvergadering welke
 
gehouden zal worden op
 
 
                     
 
                                        Dinsdag 2 april 2019
 
 
 
Plaats:  De Draai, nr.33, Broek in Waterland
 
Tijd:      20.00uur
 
 
 
AGENDA
 
 
1. Opening
 
 
2. Notulen
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken
 
 
4. Jaarverslag 2018
 
 
5. Financieel overzicht
 
 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 
 
7. Bestuursverkiezing
 
   Reglementair aftredend en herkiesbaar is Anita Roeleveld- van Wijnbergen.          
 
   Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van deze vergadering
 
   schriftelijk aanmelden bij het secretariaat.
 
 
8. Benoeming tentoonstellingscommissie
 
 
9. Het enten van RHD1 en 2 bij konijnen
 
 
10. Tentoonstelling 2018 (nakaartend) en voorbereiding tentoonstelling 2019
 
11. Rondvraag
 
 
12. Sluiting
 
 
Opgericht: 26 februari 1926
Kleindiersport Vereniging
WEBSITE
FAUNA'S STUDY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
CONTACT
Anita Roeleveld
Middenweg Broekermeer 59
1027 GB Amsterdam

Tel: 020-4033754
Broek in Waterland e.o.
Terug naar de inhoud